Styrelsen

Ordförande: Helene Högström Salomonsson

Sekreterare: Ann-Christin Lindgren

Kassör: Lena Högström

Ledamöter: Emelia Kourmouli och Petra Kvist